دوچرخه کیوب آیم دیسک پرو؛ سایز بیست و هفت و نیم بسیار مناسب برای استفاده افراد بزرگسال است. این دوچرخه از نوع کوهستان بوده و دارای سیستم دنده دهی برای رکاب زدن راحت تر در سرآشیبی های تند یا کنترل دوچرخه در سر پایینی ها می باشد.